Tutustu Wiidaren webinaarin 21.5.2024 yhteenvedon keskeisiin aiheisiin: yritysten yleisimmät riidanaiheet ja kuinka sopimusten avulla voidaan minimoida erimielisyysriskejä.

YHTEENVETO WIIDAREN WEBINAARISTA 21.5.2024 – MISTÄ YRITYKSET RIITELEVÄT JA MIKSI? MITEN SOPIMUKSILLA VOI MINIMOIDA ERIMIELISYYSRISKEJÄ?

Wiidare järjesti 21.5.2024 webinaarin, jossa konfliktinhallinnan ja riidanratkaisupalvelujemme vetäjä Sanna Kaistinen puhui aiheesta mistä yritykset riitelevät ja miksi, ja miten sopimuksilla voi minimoida erimielisyysriskejä.

Webinaarissa keskusteltiin muun muassa siitä, mistä asioista riitaa tyypillisesti syntyy liike-elämässä, mistä erimielisyydet usein johtuvat, miten sopimuksilla voi vaikuttaa erimielisyysriskien hallintaan, ja mitä riidanratkaisusta kannattaa sopia. Kokosimme webinaarin keskeiset huomiot alle.

  • Liike-elämässä on etenkin pidemmällä aikavälillä mahdotonta välttyä erimielisyyksiltä ja jopa riidoiksi asti päätyviltä tilanteilta – erimielisyyksiin varautuminen ennalta niiden välttämiseksi on järkevää.
  • Konfliktinsa hyvin hoitavat yritykset voivat saavuttaa kilpailuetua suhteessa muihin – huonoilla sopimuksilla ja huonosti hoidetuilla konflikteilla voi olla merkittäväkin vaikutus liiketoiminnan laajuuteen, kannattavuuteen ja tulevaisuuteen.
  • Keskuskauppakamarin välityslautakunnan tilastojen valossa yleisimmät riitaa aiheuttavat sopimustyypit liike-elämässä ovat yrityskauppasopimukset, osakassopimukset ja rakentaminen, lisäksi riitoja aiheutuu säännöllisesti muun muassa toimitussopimuksista, vuokrasopimuksista sekä joint venture-, franchising- ja yhteistyösopimuksista.
  • Liikejuridisessa riidassa on useammin kyse sopimuksen tulkinnasta ja harvemmin kyse puhtaasti lain soveltamisesta.
  • Hyvä sopimus on usein vähemmän riitaherkkä kuin huono. Sopimuksen (riittävän) huolellinen laadinta on siksi tärkeää – erityisesti riitaherkät kohdat kannattaa laatia huolellisesti ja mahdollisimman yksiselitteisesti.
  • Tyypillisiä riskin paikkoja ovat esimerkiksi erilaiset muuttujiin sidotut hintaan tai maksuvelvoitteisiin vaikuttavat mekanismit, erityiset laadulliset velvoitteet, tavanomaisesta poikkeavat tai muuten erityiset sopimusehdot sekä erilaiset kiellot tai muut rajoittavat velvoitteet, kuten kilpailukielto ja rekrytointikielto.
  • Sopimusvelvoitteiden seuranta ja häiriöihin puuttuminen jämäkästi on niin ikään tärkeää – reklamoi täsmällisesti, selkeästi ja oikea-aikaisesti ja reagoi sopimussuhteen aikaisiin häiriöihin nopeasti.
  • Hyvällä sopimuksella ja sopimuksenaikaisella toiminnalla voi vaikuttaa erimielisyysriskien todennäköisyyteen ja omaan asemaan silloin, jos riski realisoituu ja riita syntyy.
  • Riidanratkaisusta järkevästi sopimalla voi vaikuttaa erimielisyystilanteiden ratkaisemiseen mahdollisimman aika- ja kustannustehokkaasti.

Tutustu kirjoittajaan:

Sanna Kaistinen, Legal Business Partner | Head of Conflict Management and Dispute Resolution